CAN KARDEŞ PEDAGOJİSİ

İçinde bulunduğumuz eşitlik çağında çocuklar artık haklarını aramakta ve yetişkinlerin keyfi uygulamalarına boyun eğmek istememektedirler. Bugünün çocukları artık ödülü hak olarak görme eğilimindeler. Ceza deseniz çocuklar sen beni cezalandırırsan ben de sana gösteririm şeklinde düşünmekteler. O zaman sınırsız bir özgürlükle her istediklerini yapmalarına izin mi vereceğiz? Oysaki sınırların olmadığı ortamda öğrenmenin gerçekleşemediğini görüyoruz. Çocukların özgürlük kadar bir rehbere ve düzene de ihtiyaçları vardır. Öğrenme ancak sınırların kesin bir dille anlatıldığı ve özgürlüklerin var olduğu bir ortamda gerçekleşebilir. İşte bu yüzden Can Kardeş Eğitimcileri olarak bizler ceza ve ödül yerine mantıklı bir disiplinin var olduğu (çocuğun yaşına ve ihtiyaçlarına uygun olan), özdisiplin olayının teşvik edildiği demokratik bir sınıf ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Koşullamanın yapılmadığı bu ortamda şu yöntemleri kullanıyoruz.

*Eşitlik ve karşılıklı saygının var olduğu bir sınıf ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin haklarına, istek ve ihtiyaçlarına saygı gösterirken onlarında bizim haklarımıza saygı göstermelerini istiyoruz

*Öğrencilerimizi TEŞVİK ediyoruz. Her çocuk farklı bir yönüyle iyi ve başarılıdır. Her çocuk önemsenmek ve kabul edilmek ister. Bizlerde Can Kardeş pedagojisinde öğrencimizde iyi , olumlu ve güçlü yönleri bularak onları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin yenilgileri yerine onların başarıları üzerine yoğunlaşıyoruz ve böylece özgüvenlerini de güçlendiriyoruz.

*Öğrencilerimizi sınıf kararları almaya ortak ediyoruz. Birlikte kararlar alıyoruz böylece kendi koydukları kuralları uygulamakta daha istekli davranmaları mümkün oluyor.

*Öncelikle tüm okul ve sınıf kurallarını tutarlı, mantıklı ve anlaşılır örnekler vererek anlamalarını sağlıyoruz. Can Kardeş Pedagojisinde ödül ve ceza yerine doğal ve mantıklı sonuçları kullanıyoruz. Sistemimizde her öğrenci kendi davranışlarından sorumludur.

*Öğrencilerimize birlikte çalışabilmeleri için sınırlar saptıyoruz. Öğrenciler bu sınırları aştıkları zaman onlara mantıklı seçimler sunuyoruz. – sakinleşerek oyuna devam mı etmek istersin yoksa oyunu kendini hazır hissettiğin başka bir zamana mı bırakalım? Kontrol etmek ve hakim olmanın yerine kullandığımız metod etkilemek ve inandırmaktır.

Can Kardeş eğitimcileri olarak bizler öncelikle öğrencilerimizi tanımaya çalışıyoruz. Olumlu ve olumsuz davranışlarının amacını ve duygularını anlamaya çalışıyoruz. Alfred Adler insanların bir gruba ait olmak , kabul edilmek isteğini ve bunun insan kişiliğinin temeli olduğunu öne sürmüştür. İşte çocuklarda bir gruba ait olmak ve fark edilmek isterler. Eğer çocuk aile içinde sadece olumsuz davranarak fark edildiyse, öğretmeni ve arkadaşları gözünde önem kazanmak için aynı şekilde olumsuz davranışlarla ilgi çekmeye çalışmaktadır. Fakat bizim onları yönlendirme şeklimiz teşvik etmek şeklinde olacaktır.

Öğrencilerimizin olumlu davranışlarını sürekli fark etmeye devam ettikçe öğrencilerimizde olumlu davranışlarıyla ilgi çektiğini görüp olumlu davranışlarını geliştirmeye başlamaktadırlar.

Can Kardeş Çocuk Köşkleri Çamlıca Şubesi  Psikologu Zeynep Tuğba AKAY

 

Leave Your Reply