Çocuk Eğitimi

DUYGUSAL İSTİSMAR

Duygusal istismar ebeveynlerin davranışları, tutumları ve sözleri sonucunda çocuğun normal ve sağlıklı gelişmesini engeller. Ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa uygulanan duygusal istismar çocuğun sahip olduğu kapasiteyi, yeteneklerini ve etkinliğini kullanmasını engeller v

Kardeş çatışmaları

Ailelerin en çok sorun olarak görüp de yardım almak istedikleri konuların başında kardeş çatışmaları gelir. Anne ve babaları bezdiren bu konuya değinmek istiyorum. Çatışmaların temelini oluşturan kıskançlık, insanın içinde var olan duygulardan biridir, bir kardeşin diğerini

OLUMLU DİSİPLİN YÖNTEMLERİ

Disiplin  aslında düzendir, bu anlamda evde ve ailede disiplin, aile bireylerinin yaşamlarının bilinçli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir düzen ve yaşam tarzıdır. Her canlının ve kainatın bir düzen içinde yaratıldığını düşünürsek, çocuğun da bir takım kur

ANAOKULUNA BAŞLIYORUM

Araştırmalar, okul öncesi kurumlarda eğitim alarak ilköğretime başlayan çocukların, diğerlerine göre daha katılımcı, girişken, uyumlu, işbirlikçi, özgüveni gelişmiş, araştırmayı seven , toplumsal yaşama adapte olmakta zorlanmayan bireyler olduğunu göstermektedir. Bu nedend

Çocuklara Vakit Ayırmak

Çocuğunuz ile geçirdiğiniz vakit onun özgüven gelişimi açısından çok önemli olmaktadır , çünkü ona vakit ayırmanız ona verdiğiniz değeri göstermektedir . Bilinç dışına ‘’ben sana değer veriyorum çünkü vakit ayırıyorum’’ mesajı vermektesiniz . Varlığı ile yo

AİLE İÇİ ŞİDDET

Çocuklar özlerinde iyi huylarla dünyaya gelirler. Ailenin davranışları sonucunda huylarında değişim gözlenebilir. Biliyorsunuz ilk eğitimi de temel güven duygusunu da çocuklar ailede öğrenirler.  Çocuk , korunmasız olarak dünyaya gelmiştir ve dünya hakkında bir fikri yoktur. A

CAN KARDEŞ PEDAGOJİSİ

İçinde bulunduğumuz eşitlik çağında çocuklar artık haklarını aramakta ve yetişkinlerin keyfi uygulamalarına boyun eğmek istememektedirler. Bugünün çocukları artık ödülü hak olarak görme eğilimindeler. Ceza deseniz çocuklar sen beni cezalandırırsan ben de sana gösteririm