DUYGUSAL İSTİSMAR

Duygusal istismar ebeveynlerin davranışları, tutumları ve sözleri sonucunda çocuğun normal ve sağlıklı gelişmesini engeller. Ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa uygulanan duygusal istismar çocuğun sahip olduğu kapasiteyi, yeteneklerini ve etkinliğini kullanmasını engeller ve onu pasifleştirir.

Duygusal İstismarı Nasıl Engelleriz? Duygusal istismar son derece yaygın olmasına rağmen fark edilmesi güçtür. Bu istismar türünü engellemenin tek yolu farkındalık arttırıcı çalışmaların yapılmasıdır. Çocuğa istismar uygulayan ebeveynler çoğunlukla ne yaptıklarının bilincinde değildir. Kültürel ve geleneksel ahlaki kalıplar içerisinde toplum çoğu zaman çocukları aşağılamayı normalleştirmektedir. Ancak, duygusal istismarın çocuğu intihara kadar sürükleyen sonuçları olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden duygusal istismarın tanımı ve çocuk üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkileri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmalı, duygusal istismarı engellemeye çalışmalıdır.

Duygusal İstismarın Örnekleri

 • Tehdit etme: Seni babannene,teyzene,komşuya vereceğiz. .Çocuğun sahip olduğu özelliklerle alay edilmesi, (Sen anlamazsın daha küçüksün.)
 • Çocuğun sürekli olarak korkutulması, (Beni kızdırırsan seni sokağa atarım…)
  Çocuktan yaşı ve gücünün kaldıramayacağı taleplerde bulunulması gibi örneklendirilebilir.(Ağır eşyaları taşıtmak)
 • Sürekli eleştirmek, aşağılamak, küçümsemek
 • Sürekli çocuğa bağırmak
 • Çocuğun yardım istediğinde  görmezden gelme, yardım etmeyi reddetme
 • Başkalarının yanında çocuğa bağırma, utandırma, aşağılayıcı isimler takma
 • Ev işi şiddeti izlemeye maruz bırakma(Yanında kavga etme)
 • Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını reddetme/görmezden gelme
 • Sevgiyi geri çekme / tehditinde bulunma
 • Çocuğun suç içeren aktivitelerde bulunması için yönlendirme
 • Çocuğu terk etme/fiziksel şiddet ile cezalandırma tehditlerinde bulunma
 • Eğitim almasını engellemek
 • Yaptığı hataya psikolojik zarar verecek cezalar verme
 • Aşırı baskı ve otorite uygulamak
 • Korktuğunu bilerek o şeyi yapmaya zorlamak

Çocuklar bu tür duygusal şiddete maruz kaldıklarında, sevilmediklerini, değersiz oldukları hisseder ve öz güvenleri düşer. Ayrıca duygusal istismara maruz kalmış çocuklar akranları veya yetişkinler ile sağlıklı ilişki kurmada güçlük yaşar. İstismara uğrayan çocuk aynı zamanda farklı istismar türlerine maruz kalıyor olabilir. Özellikle fiziksel istismara ve cinsel istismara, duygusal istismar sıklıkla eşlik eder.

Leave Your Reply