Teknoloji ve ÇocukTeknolojinin Çocuk Üzerindeki Etkileri

Çocuklar ortalama olarak günde 3-4 saat TV izlemektedir

TV izlemek, 6-17 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin okul dışındaki birinci etkinlikleridir.

Çocuklar yılda, yaklaşık olarak 900 saati okulda, 1500 saati ise TV karşısında geçirmektedir.
İlköğretim çağını tamamlamış bir çocuk yaklaşık olarak 100.000 kadar şiddet sahnesi ve 8000 ölüm ya da öldürülme sahnesi izlemiş olmaktadır.
Ülkemizde yaklaşık 5 çocuktan birinin odasında TV bulunmakta ya da çocuklar TV’nin bulunduğu odada yatmaktadır. TV Çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir:

 • Çocukların pasif öğreniciler haline getirebilir
 • Kalıp yargıları öğretebilir
 • Saldırgan ve şiddet kullanan modeller sunabilir
 • Dünyanın gerçek olmayan temsilini sunar
 • Çocukların şişmanlığına katkıda bulunur

TV çocuklar üzerinde olumlu etkilere de sahip olabilir:

 • Güdüleyici eğitim programları sunabilir
 • Uzak yerleri ve dünya hakkında bilgilerini artırır
 • Olumlu davranışlar sergileyen modeller sunar

Çocukların medyada izledikleri şiddet arttıkça çocuklar; başkalarına karşı daha fazla saldırgan davranış sergilemekte daha fazla düşmanlık duyguları beslemekte ,daha korkulu ve daha güvensiz olmakta ,başkalarının çektiği acı ve eziyete karşı duyarsızlaşmakta ,gittikçe şiddeti daha arzular hale gelmekte ,kaygı ve uyku bozuklukları göstermektedirler.

 Korkutucu İçerik

Ayrılık kaygısına yol açmakta
Uykudaki kâbusları ve diğer korkuları arttırmakta
Dünyanın tehlikeli ve korkunç bir yer olduğu inancını geliştirmekte
Korku duyan çocuğun kaygısını artırmakta ve onu daha kolay incinebilir hale getirmektedir. Nasıl sunulduğuna bağlı olarak değişmekle birlikte
TV’deki cinsellik;

 • şiddetle birlikte yer aldığında küçük çocukların cinselliği yanlış yorumlamalarına yol açabilmekte,
 • çocukların izledikleri yetişkin cinsel davranışlarından huzursuzluk duymalarına ve utanmalarına yol açmakta,
 • gençler için bilgi kaynağı olmakta ve davranışı sergileyenler de rol modeli olarak kabul edilmekte,
 • eğer sorumlulukları riskleri ve olumsuz sonuçları olmayan bir davranış biçiminde sunuluyorsa, gençlerin cinsellikle ilgili doğru olmayan tutumlar geliştirmelerine yol açmaktadır. Bütün çocuklar televizyondan aynı şekilde etkilenmemektedir
 • Çocuğun gelişimsel özellikleri ve cinsiyeti
 • Ailesel özellikler ve sosyo ekonomik çevre
 • Çocuğun mizaç özellikleri etkilidir.

7 Yaşın Altındakiler için Risk Faktörleri

Hayal ile gerçeği ayırt edemediği için korku ve şiddet öğeleri içeren animasyonlar
Cansız nesnelere insan özellikleri yüklediği için endişe ve korku yaratan hayali kahramanların yer aldığı yapımlar
Kendi yetenek ve kapasitesini abarttığı, gerçekçi olarak değerlendiremediği ve çizgi film kahramanlarını da gerçek sandığı için saldırgan davranışlar içeren yapımlar
Algısal olarak belirgin özelliklere örneğin hızlı, renkli ve yüksek sesli görüntü akışına daha kolay ilgi gösterdikleri için fantastik yaratıkların ani değişim ya da dönüşümlerini içeren korkutucu yapımlar
Dikkati çabuk dağıldığı ve hızla akan görüntülerdeki bilgiyi tam olarak anlamadıkları için çok kısa süreli şiddet ya da korku içeren yapımlar
Davranışın altındaki niyeti değil, sonucu kavradıkları için amacı iyi olarak sunulan saldırgan davranışlar olumsuz etki yaratmaktadır.

TV ve okul başarısı:

 • TV izleme süresi arttıkça okul başarısı azalmaktadır.
 • Sıkı izleyiciler (günde 5-6 saaten fazla), okuma, yazılı ifade ve matematikte dahaz TV izleyen cocukalara göre daha başarısız (ödevlere ayrılan süreye ya da cinsiyete göre değişmiyor).
 • TV izleme ve şişmanlık:
 • Hareketsizlik ve TV karşısında atıştırma şişmanlık ve ilgili pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır
 • Günde 4 saatten fazla TV izleyen ve odasında TV bulunan çocuklarda obezitenin görülme sıklığı daha yüksek
 • Çok fazla TV izleyen okulöncesindeki kızlarda kalça kemiği yoğunluğunun düşük olduğu, 8-12 yaşlarındakilerin ise metabolizma hızlarının daha düşük olduğu bulunmuş.
 • Televizyonun çocuklar üzerindeki etkisini daha olumlu yönde geliştirebilmek için neler yapılabilir?
 • Medya okuryazarlığı eğitimi
 • İçerik türleri hakkında bilgilenme ve kendi izleme programını yaratarak TV izlemeye daha az zaman ayırma
 • Eleştirel TV izleme becerileri edinme, -Kim hazırlamış? Ne için? Ne amaçla, Bundan kimin kazancı var? Kim kaybediyor? Verileni sosyal politik ve ekonomik yönleriyle değerlendirebilme

Elektronik kilitler, çip sistemi gibi teknolojik yardımlardan faydalanılabilir. •Anne babaların kullanabilecekleri stratejiler:

 • Çocuğu izleme, sınırlama
 • Kendi değerlerini, tercihlerini ve görüşlerini ortaya koyarak program üzerinde çocukla konuşma

Yayıncıların ve devletin (RTÜK) sorumluluğu oldukça önemli noktalardır. Tüm bu noktalar göz önünde bulundurularak ebeveynlerin çocukların teknoloji ile ilişkilerine, neyi ne kadar izlediğine dikkat etmeleri çocukların gelişimleri açısından oldukça önem taşımaktadır.

CAN KARDEŞ EĞİTİM KURUMLARI FINDIKZADE ŞUBESİ  PSİKOLOGU F.BETÜL ATIŞ

Leave Your Reply